Nordik Mouse

119.00 kr

Artikelnr: 111 Kategori:

Beskrivning

Nordik Mouse är en lockpipa med naturtroget läte för räv och övriga rovdjur som har mus/sork som basföda.

Muspipan ä väldigt enkel att använda då man inte behöver blåsa i pipan utan endast dra in och ut luft ur munnen i snabb takt. Det är enkelt att dra isär pipan för att rengöra den ifall främmande föremål är i vägen.

Formen på pipan gör att du kan använda pipan utan att hålla i den och du kan koncentrera dig på att hålla i vapnet och vara beredd på ett snabbt skott ifall rovdjuret dyker upp.

Muspip kan användas hela jaktperioden men är speciellt effektivt till yngre rävar som inte hunnit uppleva ångestljud från andra djur som t.ex. hare och kanin.

Därför är det oftast lättare att locka unga predatorer med muspip än med andra läten.

Ljudet i pipan kan tyckas lågt, men rovdjur har bra hörsel och är det vindstilla uppfattar de ljudet på långt håll.

Ett lockpass:

Locka det du tycker låter som muspip oregelbundet i 20-30 sekunder, var sedan tyst i 1-2 minuter. Upprepa detta i ca 30-40 minuter, byt därefter pass.

Muspip kan även med fördel inleda eller avsluta ett pass med harskrik eller fågelångest. 

Tänk på att även om djur du lockar in med muspip inte är lika försiktiga som vid harskrik så kommer de som är erfarna att gå ned i vind för att vädra ifall det är någon större predator där som kan utgöra ett hot. Så försök placera dig så du bevaka din vind och kamouflera dig väl!

Kom ihåg, övning ger färdighet!