Nordik Hind

399.00 kr

Artikelnr: 204 Kategori:

Beskrivning

Instruktioner
Nordik Hind är en helt ny och unik pipa.
Den är speciellt framtagen för att härma ångestlätet av en kronkalv.
Detta läte får hindflockarna agiterade och de kommer ofta skällande in på kort håll. Denna typ av lockjakt når störst framgång i områden med en tät kronvilts population.

Dra ut nedra delen av pipan och för munstycket till läpparna.
Blås omväxlande korta och långa luftstötar 15-20 sekunder, var tyst i två till tre minuter och fortsätt locka på detta viset i 15-20 minuter per pass. För bästa resultat öppna och stäng händerna framför pipan för att frambringa ett mer levande ljud. Se till att inte blåsa saliv i munstycket.
Pipan kan även användas för att locka predatorer t.ex. varg och lo i områden där kronvilt är vanligt förekommande.
Ett annat användningsområde för denna pipa är att locka sikahjort under dess brunstperiod. Blås då först mjukt, grymta och sedan mjukt igen,
växla försiktigt intensitet till att blåsa hårt för att åstadkomma ett högt
visslande ljud, växla sedan försiktigt till att blåsa mjukt och grymta igen.
Locka så här tre gånger och anpassa sedan hur du låter till hur hjorten svarar.
Observera att hjorten kan komma på locket utan att själv svara.

OBS! Detta är samma pipa som Nordik Sika, användningsområdet skiljer sig åt, därför marknadsförs de som två olika produkter.