Nordik Greylag

Nordik Greylag är en lättanvänd lockpipa för grågås av ”long reed” typ,
d.v.s. den har ett långt membran. Varje Nordik Greylag är individuellt justerad
för ett korrekt ljud och fungerar även när den blir blöt.

Instruktioner

Du kupar händerna framför pipan, som en ljudkammare,
för att få ett mer varierat och livligare ljud, men tänk på
att inte sluta händerna för mycket!
Nordik Greylag är lättblåst, emotsatt till andra lockpipor behöver du inte
skapa ett baktryck för att blåsa i den. Blås i pipan med luft ända ner ifrån magen.

Mera instruktioner finns att läsa i produktbladet nedan.